75 geleden werd België bevrijd en eindigde de Tweede Wereldoorlog. Defensie en het War Heritage Institute (WHI) hebben, samen met talrijke partners, een nationaal verjaardagsprogramma uitgewerkt. Het herdenkingsjaar opent op 8 mei 2019 in het Koninklijk Legermuseum met een nieuwe permanente tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog ‘Oorlog – Bezetting – Bevrijding’. Gratis toegang voor iedereen op zondag 12 mei 2019.

 

De grootste tentoonstelling 40-45 in België

Op de kernsite van het War Heritage Institute, het Koninklijk Legermuseum, wordt de meest controversiële periode in de Belgische Geschiedenis uitgevouwen over 1500 m2. Een immersieve enscenering met visuele documenten, zeldzame getuigenissen en meer dan 2000 collectiestukken zet jong en oud aan tot nadenken. Deze nieuwe ruimte is een vernieuwende en verrassende aanvulling op de bestaande, onlangs gemoderniseerde, tentoonstelling over het interbellum en het begin van de Tweede Wereldoorlog. In totaal schetsen meer dan 2000 collectiestukken, verspreid over 3000 m2, deze beladen periode in onze geschiedenis.

 

Geschiedenis zonder taboes

In deze nieuwe permanente tentoonstelling toont het War Heritage Institute op historisch genuanceerde wijze niet alleen de militaire gebeurtenissen, maar ook de maatschappelijke, politieke, economische en menselijke gevolgen van de oorlog. De tentoonstelling is opgebouwd rond 4 nieuwe thema’s: de bezetting en de bevrijding van het land (1940-1944), het einde van de oorlog in Europa en in Azië (1944-1945), de nationaalsocialistische repressie en de vervolging, en het genocidebeleid (1933-1945). Taboekwesties worden hierbij niet vermeden: de Belgische instellingen, de rol van de koning, het verzet, de collaboratie, de Jodenvervolging, de repressie … komen allemaal aan bod in een Europese context.

 

Gratis toegang op de eerste openingszondag

De tentoonstelling is toegankelijk voor het publiek vanaf donderdag 9 mei 2019. Op zondag 12 mei 2019 kan iedereen het Koninklijk Legermuseum gratis komen bezoeken, om de inhuldiging van de tentoonstelling te vieren. Een niet te missen afspraak met onze geschiedenis!

 

Praktische informatie

Tentoonstelling ‘Oorlog – Bezetting – Bevrijding’ : vanaf donderdag 9 mei 2019

Gratis toegang op zondag 12 mei 2019 van 9 tot 17 uur

Waar: War Heritage Institute – site Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Jubelpark 3 1000 Brussel