Belgium Remembers 44-45

Precies 75 jaar geleden werd België bevrijd van de Nazi-bezetting en kwam er ook een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Tussen 8 mei 2019 en 8 mei 2020 wordt dit overal in het land officieel herdacht onder de noemer Belgium Remembers 44-45.

 

 

Verschillende niveaus

Belgium Remembers 44 – 45 overkoepelt het nationale herdenkingsprogramma en verbindt de vele herdenkingen die binnen dit kader uitgaan van de verschillende bestuursniveaus.

 

Belgium Remembers 44 – 45 verbindt tevens de vele herdenkingen die verschillende bestuursniveaus organiseren in verschillende plaatsen met een geschiedenis die verweven is met ’75 Jaar Bevrijding’