De Slag om de Schelde

De strijd om de Schelde woedde van september tot november 1944. Antwerpen werd reeds op 3 en 4 september 1944 bevrijd. Het duurde nog tot 28 november vooraleer de Schelde geheel vrijgemaakt was en geallieerde schepen er konden aanleggen.

De strijd focuste op twee plaatsen: enerzijds de Scheldemonding met gevechten aan de oostkust, in het noorden van de provincies West- en Oost-Vlaanderen en in de aangrenzende provincie Zeeland (Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren); anderzijds rond Antwerpen zelf waar de stad, de haven en de omgeving nog tot eind maart 1945 onder Duitse V1- en V2-bommen kwamen te liggen. De herdenkingen richtten zich dan ook op beide zwaartepunten, waarvan de officiële herdenking door de Vlaamse regering gesteund wordt.