Een unieke colonne: Remembering the past, building the future

De Bevrijdingscolonne is een initiatief van het War Heritage Institute, in samenwerking met de Landcomponent van Defensie. Gedurende twee periodes in 2019 en 2020 trekt de colonne door België. De Bevrijdingscolonne Noord trok van eind augustus tot midden september 2019 door België, van Bergen, over Brussel en Antwerpen tot in Leopoldsburg. Deze colonne bestond uit een eskadron met 20 moderne voertuigen van de Landcomponent en een eskadron met een 20-tal prachtig gerestaureerde en unieke WOII-voertuigen uit de collectie van het War Heritage Institute. Een groot deel van deze voertuigen nam effectief deel aan de bevrijding in 1944. Ze maken deel uit van het erfgoed van de Bastogne Barracks en Gunfire, allebei sites van het War Heritage Institute (WHI). De colonne sloot af met een eskadron met een 20-tal WOII-voertuigen van derde partijen. In beweging strekte de colonne zich uit over zeven kilometer! De doortocht van de Bevrijdingscolonne Noord was een overdonderend succes met duizenden mensen langs het hele parcours en op de verschillende stopplaatsen.

Van vrijdag 17 januari tot dinsdag 21 januari 2020 trekt de Bevrijdingscolonne Zuid door de Ardennen om het einde van het Ardennenoffensief te herdenken. Voor deze colonne gaan enkel de historische voertuigen van het War Heritage Institute en derde partijen de weg op; Defensie blijft evenwel instaan voor de logistiek. We vertrekken in Bastogne en eindigen in Elsenborn. Dit is een unieke gebeurtenis in onze Belgische geschiedenis. Nooit eerder gingen zoveel historische voertuigen, inclusief tanks en andere rupsvoertuigen, de weg op. Meer informatie over de Bevrijdingscolonne Zuid komt er aan.